Acest site folosește cookies și servicii externe pentru a funcționa. Pentru a continua să folosești site-ul BDO, trebuie să fii de acord cu Termenii și condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate. Poți să ștergi datele pe care le stocăm oricând.

Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare

Înregistrați-vă la noutățile BDO și veți primi e-mail cu noutățile BDO!

Despre BDO - Buletin Didactic OrtodoxBuletin Didactic Ortodox este singura revistă ortodoxă adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Revista publică articole de teologie ortodoxă (biblică, istorică, practică, sistematică etc.), dar suntem deschişi la orice altă contribuţie care presupune o trimitere la teologie, precum predici, cateheze, studii sau articole cu caracter teologic, materialele biografice cât și materiale didactice, curriculare sau extracurriculare.

Structura revistei este articulată pe studii şi articole, prezentări de cărţi şi recenzii, grupate pe domenii. O parte semnificativă din articole sunt publicate în limba română, dar și în limbi de circulaţie internaţională. Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, patrologie, cateheză, artă creştină, filozofia religiei, istoria Bisericii etc.), dar şi studii inter și transdisciplinare. Urmând exemplul unor prestigioase reviste de specialitate, găzduim în paginile revistei noastre deopotrivă prezentarea şi recenzarea unor publicaţii din domeniul teologiei.

Buletin Didactic Ortodox este o publicaţie tipărită trimestrial, dar și o platformă interactivă on-line apărută la data de 1 septembrie 2019, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ce sprijină demersurile publicistice ale preoţilor și profesorilor de religie din eparhie. Mai mult decât atât, revista îşi propune să promoveze talentul scriitoricesc al clericilor și cadrelor didactice. De asemenea, cele mai bune articole primite vor fi publicate și indexate în paginile site-ului.

  Pentru selecţia tematică a materialelor, au fost stabilite următoarele rubrici:
 1. „Cuvânt din amvon” – pentru predici, cateheze, studii sau articole cu caracter teologic-ortodox;
 2. „Cuvânt de la catedră” – pentru planurile de lecție și materialele conexe de la clasă, prezentări de cărți;
 3. „Biografii” – pentru materialele biografice;
 4. „Mănăstiri şi biserici” – pentru textele cu caracter istoric despre sfintele locaşuri ortodoxe din cuprinsul Mitropoliei Moldovei;
 5. „Tradiție și spiritualitate” – pentru texte cu caracter etnologic, antropologic și folclor;
 6. „Lumină pentru viaţă” – pentru texte și materiale didactice adresate orei de religie;
 7. „Activități didactice-extracurriculare, ortodoxe” – pentru texte și materiale școlare dedicate educaţiei religioase a copiilor şi a tinerilor;
 8. „Pagini Patristice” – pentru traduceri româneşti din literatura patristică, însoțite de introducere, note şi comentarii;
 9. „Actualitatea bisericească și ecumenică” – pentru semnalarea unor evenimente bisericeşti importante, cronici academice, referate susținute la manifestări ştiințifice, cu caracter ortodox sau ecumenic.

Buletin Didactic Ortodox

Îşi propune să adune cele mai bune colaborări din învâțământul teologic preuniversitar românesc şi să ofere vizibilitate națională activităților didactice, cercetării și misiunii profesorilor de religie din ţara noastră.

Pe lângă autorii consacraţi, profesori şi teologi de renume, revista oferă încredere tinerilor cercetători capabili să elaboreze texte și materiale teologice de calitate.Redacția BDO

Marius-Dorin ONU

redactor, profesor de religie ortodoxă la Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, gradul didactic I;

Cosmin-Constantin SAVA

redactor, profesor de religie ortodoxă cu gradul I la Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu” Comuna Gârcina și Școala Gimnazială „Dumitru Almaș” Comuna Negrești;

Mihai Gabriel CAPȘA

redactor șef, preot paroh la Parohia „Sfinții Voievozi” - Arămoaia, comuna Tupilați, județul Neamț și profesor doctor de Limba și literatura română și religie ortodoxă, gradul I didactic;

Daniel CHINDEA

Redactor și DTP, editor foto _SHMO și fotograf _SHMO STUDIO.


Redactori onorifici

Prof. Univ. Dr. Alexander BAUMGARTEN

Universitatea „Babeş-Bolyai", CLUJ, Filosofia antică şi medievală, Filosofie Premodernă și românească;

Conf. Univ. Dr. Gelu CĂLINA

Universitatea din CRAIOVA, Teologie sistematică;

Lect. Univ. Dr. Florin SPANACHE

Universitatea „Ovidius”, CONSTANȚA, Teologie Dogmatică și Simbolică, Teologie fundamentală;

Lect. Univ. Dr. Cătălin VATAMANU

Universitatea „A.I. Cuza”, IAŞI, Teologie fundamentală, Studiul Vechiului Testament.