Acest site folosește cookies și servicii externe pentru a funcționa. Pentru a continua să folosești site-ul BDO, trebuie să fii de acord cu Termenii și condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate. Poți să ștergi datele pe care le stocăm oricând.

Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare

Înregistrați-vă la noutățile BDO și veți primi e-mail cu noutățile BDO!

Termeni și condiții


I. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.buletinortodox.ro este site-ul oficial al Buletinului Didactic Ortodox.

Folosirea site-ului www.buletinortodox.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.


II. DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.buletinortodox.ro oferă Utilizatorilor informaţii despre educaţia moral-religioasă din învățământul preuniversitar, reglementări şi ştiri referitoare la activităţile didactice, școlare și extrașcolare din învăţământul de stat si particular din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul site-ului www.buletinortodox.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a publica articole și de a îmbunătăţi certificarea acestora.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.buletinortodox.ro:


III. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Buletin Didactic Ortodox întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale, adică publicarea numerelor de revistă. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, Buletin Didactic Ortodox nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe servere din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei BDO de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile BDO impuse de lege.


IV. REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

  1. va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  2. va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  3. pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

V. LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


VI. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

© 2019 Buletin Didactic Ortodox, Neamţ, România

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, doar cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare (Legea 8/1996 privind Drepturile de autor şi conexe). În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.


VII. INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, adresă de email, unitate administrativă / didactică, numere de telefon).

BDO va păstra în mod obligatoriu confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.


VIII. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de către BDO utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea BDO. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

BDO nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.


IX. ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.